Bærekraft

Bærekraft hos Forenede Montører

Gjennom vårt arbeid med samfunnsansvar skal Forenede Montører bidra til en bærekraftig utvikling. Det er mange gjennomtenkte og gode valg vi kan gjøre – og allerede gjøri våre leveranser, produktvalg og når det kommer til et godt arbeidsmiljø. 

Miljøfyrtårn

Et av våre håndfaste bevis på at vi ønsker å ta vårt miljøansvar er vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Denne sertifiseringen innebærer at vi må dokumentere en rekke forhold innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det handler også om at vi setter krav til våre leverandører av utstyr og tjenester.  

Vi ser også på Miljøfyrtårn som en ressurs for oss til å jobbe målrettet med vårt miljøarbeid – og bruker det som en støtte til at vi hele tiden også jobber med å forbedre våre miljøprestasjoner. 

Har du innspill til miljøtiltak vi bør gjennomføre?
Send oss gjerne en melding!

Bærekraftsmål

Våre metoder og de valgene vi gjør kan påvirke klimaet, vårt nærmiljø, våre ansatte og kunder og samfunnsstrukturer. På grunnlag av dette har vi valgt ut åtte av FNs 17 bærekraftsmål som relevante for oss i Forenede Montører.

  • God utdanning (4)
  • Likestilling mellom kjønnene (5)
  • Ren energi til alle (7)
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8)
  • Industri, innovasjon og infrastruktur (9)
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn (11)
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (12)
  • Stoppe klimaendringene (13)


I Forenede Montører jobber vi aktivt for at alle ansatte skal ha en solid fagkompetanse. I tillegg til dette tar vi ansvar ved å ha plass til lærlinger, og gi dem faglig utvikling og en mulighet til å fullføre utdannelsen sin.
 

 Vi ønsker at kvinner og menn skal ha like muligheter hos oss – og ønsker derfor gjerne flere kvinner inn i våre rekker. Allerede har vi sett at en bedre miks av kvinner og menn gir en positiv effekt på både samholdet og effektiviteten i bedriften vår. 

Gjennom vårt virke har vi muligheten til å rådgi kundene våre til å ta smarte og bærekraftige valg. Vi har gjennom flere år satset på solceller, energilagring og for løsninger som gir en smart styring av energibruk i boliger og i industrien. På denne måten bidrar vi til en renere energi for alle. 

Infrastruktur og en god underliggende struktur må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Vårt firma er bidragsytere her når vi finner gode løsninger i prosjektene vi leverer. 

 Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur. Investeringer i energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. 

 Forenede Montører velger produkter med høy kvalitet og lang levetid i våre leveranser. Vi har også rutiner for avfall og riktig sortering av dette på alle våre lokasjoner. Der det er mulig tenker vi også gjenbruk. Bedriften har også en lokal strømproduksjon på eget bygg. 

For å sikre at vi alltid skal jobbe aktivt med vårt miljø- og bærekraftsarbeid, har vi valgt å sertifisere oss på Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnssertifisering er både til hjelp for oss til å se hvilke områder vi må bli bedre på og et godt for systematisk arbeid innen dette.