Solcelle

Tak med solcelle

Forenede Montører As kan levere deg et komplett solcelleanlegg, lite eller stort. Enebolig, landbruk eller industri. Vi kommer på befaring og gir tilbud etter ønske og behov.

El-anlegg

Bygge nytt, bygge ut eller pusse opp? Vi i Forenede Montører hjelper dere hele veien fra A til Å

Elbillading

Elbil lader

Lad din elbil hjemme og på hytta. Ønsker man å lade hjemme må systemet være tilrettelagt for dette.

Sikringsskap

Eldre boliger har ikke sikringsskap som er bygget for dagens bruk. Strømforbruket og bruken av det elektriske anlegget har endret seg mye de siste 20 årene.

Smarthus

Smarthuspanel

Er smarthus noe for meg?
Smarthus kan være alt fra lysstyring, til regulering av varme, ventilasjon, solskjerming og sikkerhetssystemer. Alt dette samlet opp mot et styringssystem.

Full pakke

Vi leverer el-tjenester fra A til Å. Vi skreddersyr gode løsninger for ditt ønske og behov, med fokus på god planlegging, god gjennomføringsevne og gjennomgående kvalitet. Bygge nytt, bygge ut eller pusse opp? Vi i Forenede Montører hjelper dere hele veien fra A til Å.