Internkontroll

Forenede Montører utfører Internkontroll for alle virksomheter.
Feil i elektriske anlegg kan medføre brann og berøringsfare. Forskrift om elektriske anlegg krever at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av alle elektriske anlegg.
Internkontrollforskriften gjelder for alle virksomheter, private og offentlige.

Tavleverksted

Forenede Montører AS har et stort verksted for produksjon av el-tavler.

Termografering

Termografering av stikkontakt

Forenede Montører AS har lang erfaring med Termografering av elektriske anlegg. Vi har NEMKO godkjent Termografør for lav- og høyspenning.

Næring

Vi leverer elektroinstallasjoner til både små og store prosjekter. Etter din bedrifts ønske og behov. Vi har alltid fokus på å levere anlegg som er gjennomtenkt og med god kvalitet fra A til Å.